top of page

AS IS | Matěj Olmer

Malíř

Z Prahy

Momentálně působí v Praze


Matěj Olmer je zástupcem mladší generace českého současného umění. Ve své tvorbě pojí graffiti a malbu, často i vychází z vlastní poezie. Svá typicky barevná a asociativní díla tvoří intuitivní prací, vrstevním a kombinacemi na principech koláže.
A: Prosím, povězte nám něco o sobě. Jak jste se dostal k umění?


M: Od dětství jsem si rád prohlížel knihy o umění a monografie malířů, kterých jsme měli doma docela dost. Fascinovaly mě životopisy umělců, v poměrně raném věku jsem četl například Nahý jsem přišel na svět o Augustu Rodinovi. V počínající náctiletosti mě pak zcela pohltilo graffiti, v němž jsem syntetizoval všechny své předešlé výtvarné aspirace. "Klasický" graffiti styl jsem postupně dovedl na hranici divokého, téměř malířského a kresebného výrazu. To byl spouštěcí impuls k transformaci; začal jsem s malbou na plátna a dalšími formami uměleckého vyjádření.


A: Co je pro Vás největším zdrojem inspirace?


M: Moment vnitřního "napojení se" na vyšší, či jinou dimenzi světa, jakýsi transcendentální trans. Zároveň ale miluji exaktní přírodní a humanitní vědy napříč obory.A: Máte nějaké konkrétní zvyky či rituály, které Vám pomáhají ve tvorbě?

M: Často musí přijít chvíle zklidnění a zapomenutí sebe sama, rozplynutí mysli, speciální stav vědomí či jeho ztráty. Jako jakýsi background často poslouchám audioknihy, hudbu nebo podcasty.


A: Co byste doporučil někomu, kdo s uměním teprve začíná – ať už kreativně či jinak? Kde začít, čím se řídit?

M: Pouze vůlí ke kreativitě. Je třeba následovat svou vášeň a nikdy se v hloubi duše nenechat zkrotit.


A: Jaká tři slova či fráze používáte nejraději když popisujete umění, umělecká díla?

M: Autenticita, syrovost, krása.

A: Máte oblíbené české umělce? Čím na Vás zapůsobili?

M: Určitě jich je relativně mnoho, ale za všechny bych jmenoval Mistra Theodorika. České malířství vrcholné gotiky mi celkově přijde nedoceněné.


A: Existuje umělecké dílo, které považujete za symbol českého národa, kultury, mentality atd.?


M: Myslíte třeba Germánskou epopej?


A: Jak nejraději začínáte konverzaci o umění? Jak nejlépe navázat spojení s ostatními skrze umění?


M: Konverzace o umění by měla být bez předsudků a svobodomyslná. Přílišný akademismus ničí život.


A: Kde bychom Vás mohli nejčastěji potkat? (Kde nejraději tvoříte, přemýšlíte, plánujete nové projekty atd.?)


M: Rád jezdím po městě na kole. Miluji urbánní krajinu, ale nejvíc tu "skutečnou", takže přírodu jako celek. Ta je v interakci s vlastním nitrem nekonečným zdrojem inspirace.


A: Máte oblíbené motto či myšlenku, která Vás provází Vaší tvorbou a/nebo životem?


M: " ‘Já’ je někdo jiný/něco jiného." - Arthur Rimbaud. "Proč nemalujete podle přírody?" "Já jsem příroda." - Jackson PollockDěkujeme!


Navštivte také Matějovy stránky nebo InstagramComments


bottom of page