top of page

AS IS | Filip Švehla

Výtvarník

Z Prahy

Momentálně působí v Praze


Filip tvoří obrazy a objekty, které na první pohled upoutají svou barevností a dynamickou geometrií. Filipův současný rukopis je výsledkem jeho zájmu o světlo a jeho chování a architekturu a její tvary, především takové, které poznamenal čas či přírodní živly.

A: Prosím, povězte nám něco o sobě. Jak jste se dostal k umění?


F: Můj první kontakt s uměním byl skrze graffiti, které ozvláštňovalo dosti monotónní prostředí panelákového sídliště v němž jsem vyrůstal. S tímto zaujetím pro vizualitu, jsem později začal chodit na základní uměleckou školu, kde mě malování doslova pohltilo a postupně se utvořila má touha věnovat se umění profesionálně. Studiem na Akademii výtvarných umění jsem si pak osvojil nelehký proces soustavné a pravidelné tvůrčí činnosti a nalezl svůj výraz v abstraktní tvorbě, které se věnuji posledních několik let.


A: Co je pro Vás největším zdrojem inspirace?


F: Považuji za důležité uchovávat si co nejcitlivější způsob vnímání a otevřenost, protože inspirací se může stát doslova cokoliv. Mé obrazy často vycházejí ze samotného procesu malovaní, jeden obraz otevírá formální otázky, které se snažím řešit v tom následujícím – inspirací je mi tedy malba jako taková. Často ale nacházím některé klíčové podněty během svých cest, kupříkladu do zemí orientu, který mě oslnil svou zjitřenou smyslovostí. Nemalou úlohu hraje také pozorování světla a architektury.


A: Máte nějaké konkrétní zvyky či rituály, které Vám pomáhají ve tvorbě?


F: Hlavní rituál je pro mě pravidelně docházet do ateliéru. I kdyby to mělo být jen na chvíli a měl bych tam udělat jen pár skic, ale je důležité nevyskočit mentálně z tvůrčího prostředí.


A: Co byste doporučil někomu, kdo s uměním teprve začíná – ať už kreativně či jinak? Kde začít, čím se řídit?


F: Především neztrácet nadšení a zbytečně nespěchat. Za důležité považuji také získat co nejobsáhlejší přehled v dějinách umění a postupně “nakoukat” a porozumět co největšímu počtu uměleckých děl.


A: Jaká tři slova či fráze používáte nejraději když popisujete umění, umělecká díla?


F: Taková slova či fráze asi nemám, ale umělecké dílo obecně je pro mě prostředkem něco uvidět, něco uvidět lépe než jsem běžně zvyklý a proto se při jeho popisu především snažím pochopit, co mi může ukazovat a odkrývat.
A: Máte oblíbené české umělce? Čím na Vás zapůsobili?


F: Z klasiků jsem měl vždy rád Zdeňka Sýkoru pro jeho modernistický přístup k obrazu a Jiřího Johna pro “tiché napětí” v jeho obrazech a grafikách a pro jeho práci s kompozicí. Z mladších autorů mě v poslední době velmi zaujala tvorba Ondřeje Bouška a to především jeho svérázným a soustředěným přístupem k tvorbě. Originalita jeho přístupu a nebetyčná trpělivost v realizaci pro mě byla velkým osvěžením.


A: Existuje umělecké dílo, které považujete za symbol českého národa, kultury, mentality atd.?


F: Asi půjde vždy o zjednodušení, ale pro mě je takovým dílem Černé jezero od Jana Preislera. Barevností, námětem a celkovou náladou shrnuje určité opakující se prvky dominantní v českém umění. Zároveň bych uvedl filmy Československé nové vlny 60. let.


A: Jak nejraději začínáte konverzaci o umění? Jak nejlépe navázat spojení s ostatními skrze umění?


F: Návštěvou ateliérů nebo výstav.


A: Kde bychom Vás mohli nejčastěji potkat? (Kde nejraději tvoříte, přemýšlíte, plánujete nové projekty atd.?)


F: Posledních několik let mám ateliér v rámci umělecké komunity Lieben Art Contemporary. Tento prostor jsem si velmi oblíbil jednak pro jeho světelnost, která je pro mě důležitá, tak zajména pro možnost potkávat se na denní bázi s kolegy z ostatních ateliérů. Velmi rád také podnikám kratší i delší cesty do zahraničí, které mi umožňují pracovat a sbírat podněty v jiné perspektivě. Aktuálně se chystám na malířský pobyt v New Yorku na podzim tohoto roku.


A: Máte oblíbené motto či myšlenku, která Vás provází Vaší tvorbou a/nebo životem?


F: Nejvíce mi v hlavě utkvěla myšlenka, kterou říkal můj profesor na Akademii Jiří Sopko, že dobré umělecké dílo je takové, které nás nutí, abychom se na něj dívali opakovaně a stále v něm nacházeli něco nového.Děkujeme!


Navštivte také Filipův InstagramCommenti


bottom of page